GÓI CƯỚC VIP CỦA VIETTEL

Gói cước VIP? Chữ VIP:Very Important Person nghĩa là những người quan trọng, có địa vị cao. Vì vậy, có thể hiểu đơn giản, gói cước VIP là gói cước dành cho các doanh nhân có thu nhập cao, có địa vị đặc biệt với các loại khuyến mãi khác nhau của Viettel.   Lợi…