DỊCH VỤ CHẶN CUỘC GỌI CALL BARRING

Giới thiệu Call Barring: Hiện nay với việc smartphone ra đời thì các ứng dụng của nhà mạng đã ít nhiều bị ảnh hưởng về mặt thị phần. Ví dụ như dịch vụ danh sách đen đã bị thay thế bởi các ứng dụng khác. Với tên gọi Call Barring của Mobifone cùng chức năng…